مدیر عامل ایرانسل درباره  این که برخی سیم کارت های اعتباری ایرانسل ثبت نشده و ممکن است افرادی از طریق آن ها به ایجاد مزاحمت اقدام کنند، گفت: اگر ثبت نام سیم کارت های ایرانسلی که فعال می شوند تا٢٤ساعت تکمیل نشود، سیم کارت آن ها بعد از گذشت این مدت غیرفعال خواهد شد و ثبت نشدن تعدادی از سیم کارت ها در گذشته باعث نمی شود افرادی مزاحمت ایجاد کنند و ما نتوانیم با آن ها برخورد کنیم. دزفولی در گفت وگو با ایسنا، در مورد مزاحمت های تلفنی و اجرای آیین نامه مزاحمت های تلفنی از طریق سیم کارت های این اپراتور گفت: این آیین نامه از سوی ایرانسل اجرا می شود و فرم آن نیز از طریق پست در اختیار توزیع کنندگان قرار می گیرد.

مشترکان ایرانسل برای پی گیری و برخورد با مزاحمت احتمالی می توانند به دفاتر حقوقی ایرانسل مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کنند تا پس از بررسی، مطابق آیین نامه با مشترک خاطی برخورد شود.

همچنین معاون فنی ایرانسل گفت: همان طور که طبق قوانین کشور فروش سیم کارت به افراد زیر١٨سال ممنوع است، فعال کردن MMS (سرویس ارسال عکس) برای این گروه سنی نیز ممنوع است و استفاده از این سرویس مشروط به موافقت والدین آن هاست. به گفته عینی پور، ایجاد هرگونه مزاحمت با MMS موجب اعمال مجازات ها و قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.


دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 9 1387
X